Phyathai 1 Smart Ward 


โปรเจคล่าสุดของบริษัท ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Smart ward ทั้งชั้น รวม 23 ห้อง

ด้วยมาตรฐานการบริิการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจ

ให้ดูแลระบบของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

Highlight

  1.     ควบคุมระบบไฟส่องสว่าง ด้วยการสั่งงานผ่าน Scene (การสั่งงานเป็นชุด เหมือนที่เราใช้ในโรงแรม)
  2.     ควบคุมระบบแอร์ จะเปิด ปิด ปรับอุณหภูมิ ตั้งเวลาปิด ได้จาก iPad
  3.     พิเศษสุดๆ สั่งงานม่านไฟฟ้าได้เองอีกด้วย จะเปิด ปิด ม่านโปร่ง ม่านทึบ ได้แบบสบายๆ