โฮม ออโตเมชั่น, สมาร์ทโฮม คืออะไร

โพสโดย admin 09/09/2015 0 ความคิดเห็น สมาร์ทโฮมเริ่มง่ายๆ,

                                                       

           ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินคำว่า สมาร์ท โฮม หรือ โฮม ออโตเมชั่น หรือให้ทันสมัยสุดๆก็ต้องเป็น IoT (Internet of Things) มากขึ้น บ่อยขึ้นเรื่อยๆ

แล้วเทคโนโลยีที่ว่านี้มันคืออะไร? ผมขออธิบายแบบเบื้องต้นนะครับ (วีดีโอเกียวกับโฮม ออโตเมชั่น)

          โฮม ออโตเมชั่น (Home Automation) คือ ระบบที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านแบบอัตโนมัติ โดยที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องทำด้วยตัวเอง

ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมกิจกรรม งาน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ทั้งที่ต้องทำประจำทุกๆวัน (Routine) หรือ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ (Event)

เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย ความปลอดภัย ช่วยลดเวลาอันมีค่าที่ต้องเสียไป และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่จ่ายค่าไฟน้อยลง

          โดยระบบดังกล่าวจะอาศัยการสื่อสารกันระหว่างตัวควบคุมของอุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวควบคุมหลัก (ควบคุมแบบรวมศูนย์ Centralized Control) อาจะไม่ซับซ้อน เช่น

การสั่งเปิดปิด ตั้งเวลาเปิดปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทีละชิ้นๆ โดยผู้ใช้งานเป็นผู้สั่งใช้งานเอง หรือ อาจจะเป็นระบบที่ซับซ้อนและอัตโนมัติมากขึ้น (Smart Home, Internet of Things

โดยจะมีผู้ให้บริการในส่วนนี้บน Cloud เช่น บริษัทอย่าง IFTTT, PUSH) เช่น มีการเรียกข้อมูลต่างๆจาก Internet, ข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆที่ต่างชนิดกัน และ ทำการประมวลผล

แล้วสั่งการให้อุปกรณ์หลายๆชนิดทำงานร่วมกันได้ เช่น ตรวจสอบเวลา สภาพอากาศ รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน เพื่อทำการ เปิดปิดไฟ ปลดล๊อกประตู เปิดปิดม่านไฟฟ้า

ปรับอุณหภูมิให้ตรงกับที่ผู้ใช้งานคนนั้นๆชอบ ปล่อยและให้อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวก สบาย ปลอดภัยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้าน เราสามารถตั้งค่าการใช้งาน สั่งงาน ดูสถานะ ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ รับข้อความเตือนภัย  ทางจอควบคุมหลัก

หรือ อุปกรณ์พกพาได้อย่าง แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

 
ระบบสำคัญๆที่ระบบ โฮม ออโตเมชั่น สามารถควบคุมได้ เช่น

ระบบไฟส่องสว่าง 

 • เปิด ปิด ตามเวลา, อาศัยเซ็นเซอร์วัดแสง, ตรวจจับพบความเคลื่อนไหว
 • เปิด ปิด ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน, อินเตอร์เนต
 • ปรับเพิ่มลดระดับแสง ตามเหตุการณ์ ช่วงเวลาต่างๆ 
 • เปลี่ยนสีอัตโนมัติเพือแจ้งเตือนเหตุ

ระบบปรับอากาศ Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC)

 • ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต
 • การเปิดแอร์ ฮัทเตอร์ หน้าต่าง พัดลม ม่าน เพื่อลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ
 • ตรวจวัดความชื้น ก๊าซมีพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 • เปิด ปิด ตามเวลา
 • เปิด ปิด ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน, อินเตอร์เนต
 • ตรวจสอบสถานะการทำงาน
 • คำนวนค่าไฟ

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระบบปลดล๊อกประตูจากสมาร์ทโฟน วีดีโอดอร์โฟน
 • ระบบกันขโมย กล้องวงจรปิด ไซเร็น แจ้งตำรวจ
 • เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง
 • เซ็นเซอร์ควันไฟ สั่นสะเทือน ไฟไหม้ 
 • ปุ่มแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน

ความบันเทิง

 • โฮมเทียเตอร์
 • ระบบเสียงรอบบ้าน
 • เปลี่ยนแสงสีตามความต้องการของผู้ใช้

ระบบทำความสะอาด

 • เครื่องซักผ้า อบผ้า เครื่องล้างจาน
 • เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ

รดน้ำต้นไม้ สวน

 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเปิดระบบ
 • วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกก่อนเริ่มทำงาน
 • เปิด ปิด วาล์ว ปั๊ม อัตโนมัติ
 • คำนวนค่าน้ำ

ระบบปล่อยและให้อาหารสัตว์เลี้ยง

 • เปิดประตูเข้าออกสำหรับสัตว์เลี้ยง
 • ให้อาหารตามเวลา


ส่วนประกอบของระบบ โฮม ออโตเมชั่น

 • ตัวควบคุมหลัก อาจเป็น พีซี (Personal Computer) หรือ อุปกรณ์ทำงานเฉพาะด้าน (Appliance)
 • เซ็นเซอร์ เช่น วัดอุณหภูมิ การเคลื่อไหว ระดับแสง ก๊าซพิษ กันน้ำท่วม ความชื้น สถานะเปิดปิด จำนวนผู้อยู่อาศัย
 • แอ๊กทูเอเตอร์ เช่น สวิตช์ไฟ มอเตอร์ วาล์วปั๊ม ตัวควบคุมอินฟราเรด
 • ชนิดของการสื่อสาร เช่น ระบบเดินสาย  ระบบไร้สาย หรือ รวมกัน

เทคโนโลยีของการสื่อสาร

 • X10 เป็นยุคแรกๆเมื่อราวๆ 40 กว่าปีที่แล้ว แต่ก่อนมีแต่ระบบที่ต้องเดินสายสัญญาณ แต่ปัจจุบันมีแบบไร้สายแล้ว แต่ไม่ดีเท่าเทคโนโลยีไร้สายแบบใหม่ๆ
 • Z-Wave เริ่มต้นมาประมาณ 8 ปี เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ถูกออกแบบมาสำหรับระบบ โฮม ออโตเมชั่น โดยเฉพาะ และยอมที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆที่ต่างยี่ห้อ

          สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ แต่ต้องขึ้นกับ Compatibility List ของผู้ผลิตนั้นๆด้วย จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือ กินไฟน้อยมาก และการรับส่งสัญญาณเป็นแบบ Mesh Architecture

          ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.z-wave.com  เจ้าของ Z-Wave คือ Z-Wave Alliance   http://z-wave.sigmadesigns.com/.

 • Zigbee คล้ายๆกับ Z-Wave, ZigBee เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ถูกออกแบบมาสำหรับระบบ โฮม ออโตเมชั่น โดยเฉพาะเช่นกัน ผู้ที่พัฒนาก็คือ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) นั่นเอง

          เราคงคุ้นๆกับองค์กรนี้เพราะเป็นองค์กรเดียวกันกับที่พัฒนาอุปกรณ์ Computer, Network Devices ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ กลุ่มพันธมิตรก็คือ The ZigBee Alliance คือกลุ่มผู้พัฒนา

          ZigBee Protocol ประกอบด้วย กลุ่มภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย และ รัฐบาล ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.zigbee.org   อีกข้อหนึ่งที่แตกต่างจาก Z-Wave ก็คือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่ต่างยี่ห้อกัน

          อาจจะไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ โดย Compatibilityนั้นจะขึ้นกับเจ้าของผู้ผลิตแบรนด์นั้นๆโดยเฉพาะ  ระบบกินไฟน้อยมาก และการรับส่งสัญญาณเป็นแบบ Mesh Architecture เช่นเดียวกัน

 • Wi-Fi เทคโนโลยีนี้ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับมันมากที่สุดเพราะใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังใหม่ถ้าเทียบกับการใช้งานในระบบโฮม ออโตเมชั่น ทำให้ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป เช่น

          ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเกทเวย์ หรือ ฮับ ถ้ามีการใช้งาน Wi-Fi เร้าท์เตอร์อยู่แล้ว  Wi-Fi มี Bandwidth สูง แต่ต้องระวัง เพราะถ้ามีการใช้ Computer, Smart Phone, Tablet ร่วมกันจำนวนมาก จะทำให้

          ระบบโฮม ออโตเมชั่นทำงานช้าหรือตอบสนองได้ไม่ดีเนื่องจากการแชร์กันของ Bandwidth นั่นเอง  ข้อเสียคือกินไฟมาก และ มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า

 

ปัจจัยที่ทำให้ โฮม ออโตเมชั่น เป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ และเพิ่มขึ้นทั่วโลก

 • ผู้ผลิตระบบโฮม ออโตเมชั่นเพิ่มมากขึ้น หลากหลาย และ ราคาจับต้องได้
 • ผู้ให้บริการ Cloud Based Services สำหรับโฮม ออโตเมชั่นมีเพิ่มมากขึ้น
 • เทคโนโลยีไร้สาย ZigBee, Z-Wave เป็นที่ยอมรับ และ เสถียรมากขึ้น
 • ระบบโฮม ออโตเมชั่น ไม่ใช่แค่ระบบปิดที่ต้องสั่งงานจากภายในบ้านอีกต่อไป 
 • ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสำคัญและเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร IoT

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


Wikipedia Internet of Things     https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things

Wikipedia, Home Automation     https://en.wikipedia.org/wiki/Home_automation

If This Then That   https://ifttt.com

Intel, Internet of Thing    http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html

แสดงความคิดเห็น