นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดในการชอปปิ้งกับเรา หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าอีกครั้ง
หากท่านพบว่ามีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นกรุณาติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ


ขั้นตอนการคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า

หากท่านพบว่ามีความผิดพลาดใดๆที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯตามหมายเลขที่บริษัทแจ้งไว้ก่อน เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับรายการนั้นๆก่อนเป็นอันดับแรก
 • กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าได้ที่หน้าเว็ปไซด์ “การคืนสินค้า”
 • สำหรับสินค้าที่ต้องส่งคืน(บางชิ้นหรือทั้งหมด) กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อส่งสินค้าคืนภายใน 7  วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า
        จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยใส่สินค้าในกล่องสินค้าเดิมเมื่อได้รับสินค้า หีบห่อให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับคืนมาทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น
        โดยส่งมาที่ 168 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.67 เขตบางพลัด กทม 10700 พร้อมทั้งสำเนาใบสั่งซื้อ 
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมา แล้วพบว่าเป็นสินค้าที่เข้าเกณฑ์สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนได้
         บริษัทจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้ารายการใหม่หรือคืนเป็นเครดิตใช้ในการสั่งซื้อในครั้งถัดไป
         รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า


 • สินค้าที่ถูกใช้ผิดประเภทหรือชำรุดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี
 • สินค้าที่แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีบางส่วนขาดหายไป
 • สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการติดตั้งหรือดูแลรักษาไม่ดี
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ
 • ไม่ได้แนบสำเนาใบสั่งซื้อของทางบริษัท
 • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

อัพเดท 19/08/2558