Menu
Your Cart

Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงการขาย  ***กรุณาอ่านทุกครั้งก่อนสั่งซื้อสินค้า***

เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดในการชอปปิ้งกับเรา ก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อสินค้ากับเรา

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการขายก่อนทุกครั้ง แต่ถ้าท่านเลือกซื้อสินค้าแล้วแต่ติดขัดประการใด

ทางบริษัท ขอแจ้งวิธีแก้ไขและวิธีขั้นตอนในการติดต่อเราโดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้


การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

ทุกครั้งหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า และใบเสร็จรับเงิน

สำหรับขั้นตอนในการส่งสินค้ากลับ กรุณาอ่านที่หัวข้อ "นโยบายการคืนสินค้า"


สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

  • สินค้าที่ถูกใช้ผิดประเภทหรือชำรุดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี
  • สินค้าที่แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีบางส่วนขาดหายไป
  • สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการติดตั้งหรือดูแลรักษาไม่ดี
  • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
  • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ
  • ไม่ได้แนบสำเนาใบสั่งซื้อของทางบริษัท
  • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข


การยกเลิกการสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกเวลาหากท่านยังไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินชำระค่าสินค้า
            หากท่านแจ้งโอนเงินแล้วกรุณาติดต่อเราที่ 097-298-7165

  • ท่านสามารถครวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านได้ที่ เมนู ประวัติการสั่งซื้อ > ข้อมูลการสั่งซื้อ
  • หากท่านไม่ได้ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 5 วันหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ การสั่งซื้อรายการนั้นๆจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข

และข้อตกลงการขายฉบับนี้


นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทุกคน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.avasmarthome.com มีความปลอดภัยสูงสุด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกป้องสูงสุดและไม่ถูกล่วงละเมิดหรือนำไปจำหน่ายแจกต่อที่อื่น การชำระเงินของท่านไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีการชำระเงินด้วย

ช่องทางใดก็ตาม ลูกค้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดทั้งก่อนและหลังจากได้รับสินค้า บริษัทยังมีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าของเราได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจสูงสุดตลอดระยะเวลาบริการ 


อัพเดท 19/08/2558